Termografi av elektrisk

Termografi er en berøringsfri temperaturmåling som kan påvise unormale temperaturer på ulike objekter.

Brannstatistikker fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) viser at en tredjedel av alle branner med elektrisk årsak utløses av dårlig kontakt.

Eksempler er dårlige skrueforbindelser, skjevt skrudde sikringer, svake loddeforbindelser, løse deler osv.

Ved å termografere det elektriske anlegget kan man altså påvise komponenter med temperaturavvik, og dermed oppdage varme og brannfare på et tidlig tidspunkt. Med enkle inngrep kan feilene rettes opp.

Termografering er den overlegent beste og mest effektive metoden for å avdekke feil i det elektriske anlegget på, før feilen fører til skade, driftsavbrudd eller brann. Stadig flere bedrifter og institusjoner benytter termografering som et ledd i internkontroll og HMS arbeidet.