Termografi industri

I alle installasjoner der det er bevegelse utvikles det varme. Dersom det oppstår uventet brudd i produksjonsutstyret kan det medføre store kostnader i forbindelse med produksjonsstans og reparasjoner.

Ved bruk og regelmessig kontroll med termografi kan uvanlig varmegang oppdages og vedlikehold kan planlegges og utføres på et tidlig stadium før brudd oppstår, for å minimalisere kostnadene.