Utvendig termisk

Før en eventuell inspeksjon/ kontroll av et bygg, ved hjelp av termografikamera, er det en fordel avklare forhold som har betydning for resultatet. For eksempel, er det blitt øking av strømutgifter? Er det kaldt i huset? Blåser det inn i huset, og eventuelt hvor?

Både inne og utetemperatur måles, og en må forsikre seg om at det er en temperaturforskjell på minst 10 °C, før inspeksjonen utføres.

Termografi inspeksjonen starter fra utsiden. Mangel på isolasjon, kuldebroer, og dårlige ventilasjonsluker vises tydelig fra utsiden.