Lekker huset varme, da taper du penger!

   +47 945 40 154   Haugveien 78, 8445 Melbu

Forside

Forside

Termografi utføres av varmesjekk.no på din bolig eller annet som kan termograferes. Alt fra en enkel til fullstendig termografering.

Termografering er best egnet for deg som:

 • Planlegger å iverksette endringer eller rehabilitering
 • Har høye oppvarmingskostnader uten god forklaring
 • Opplever kalde gulv, trekkfullt hus eller kalde gufs fra trapperom eller øvre etasje
 • Har mistanke om fuktskader eller mugg-/soppvekst
 • Har eldre bolig som er bygget på/om Har bolig yngre enn fem år og mistenker dårlig utført byggearbeid (grunnlag for reklamasjon)
 • Skal kjøpe hus, eller ønsker å bygge nytt og ønsker å dokumentere utført standard

Fordeler:

 • Identifiserer problemområder i boligens konstruksjon uten å ødelegge den
 • Avdekker ofte enkelttiltak, som behov for bedre isolering rundt vinduer og dører og tetting av luftlekkasjer
 • Du får et bra grunnlag for å innhente faglige råd om utbedringer av boligen
 • Termografering brukes også til kontroll av overoppheting i elektriske anlegg

Før en eventuell inspeksjon/ kontroll av et bygg, ved hjelp av termografikamera, er det en fordel avklare forhold som har betydning for resultatet. For eksempel, er det blitt øking av strømutgifter? Er det kaldt i huset? Blåser det inn i huset, og eventuelt hvor?

Både inne og utetemperatur måles, og en må forsikre seg om at det er en temperaturforskjell på minst 10 °C, før inspeksjonen utføres.

Noen av oppdragene innen termografi.

 • Termografi av varmetap
 • Søke etter vannlekkasjer med termisk foto.
 • Termografi av åpne strømledninger og apparater som ikke krever demontering.
 • Bilder av varmekabler i gulv
  (ved behov for å bore, spikre eller skru gjennom gulvet så finner vi hvor kablene går.)

Luftlekkasjer kan være en kilde til:

 • Kondens (varm luft møter kald luft)
 • Fukt
 • Muggsopp
 • Råte og andre skader
 • Luftlydlekkasjer
 • Lukt- og brannspredning mellom boenheter eller andre separate enheter samt utvendige lyder som trenger inn gjennom ytterkonstruksjoner

Fukt kan forårsake allergi og overfølsomhet, og er trolig den enkeltfaktor som bidrar mest til dårlig innemiljø.
Høy relativ fuktighet kan forårsake soppvekst, bakterieangrep, dårlig lukt og uheldige kjemiske reaksjoner i bygningsmaterialer.

Andre uttrykk for termografi er:
Thermografi, thermal imaging, termisk foto, thermal image, ir photo, ir varme fotografering osv…

Her vil nyheter og informasjon komme om termisk inspeksjon!

 

Sjekk av temperatur på mekaniske anlegg
Sjekk av fukt i konstruksjonen
Tetthetskontroll - Kuldeinnslag og trekk
Manglende isolasjon